Zajęcia dodatkowe

 Zajęcia dodatkowe

 

 

                   Rodzaj zajęć dodatkowych Nauczyciel prowadzący Dzień zajęć/ godziny
Zajęcia rozwijające zainteresowania z j. polskiego kl. I E. Horoszkiewicz Czwartek 4 lekcja
Zajęcia rozwijające zainteresowania z j. polskiego kl. III D. Małysiak Wtorek 5 lekcja
Zajęcia rozwijające zainteresowania z j. polskiego kl. VI P. Luboch Poniedziałek 7 lekcja
Zajęcia rozwijające zainteresowania kółko j. angielskiego kl. VII I. Rudy Wtorek  1 lekcja
Zajęcia rozwijające zainteresowania –kółko matematyczne kl. II V. Rychlicka Środa 6 lekcja
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. V M. Romanowicz Środa 0 lekcja
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl.VI M. Romanowicz Wtorek 7 lekcja
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne kl. VII M. Romanowicz Środa 1 lekcja
Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z j. polskiego kl.VI P. Luboch Środa 7 lekcja
Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z j. polskiego kl. VII P. Luboch Piątek 0 lekcja
Robotyka i  e-sport Ł. Jurek Czwartek 5, 7, 8, lekcja
SKS – Dodatkowe zajęcia sportowe dla chłopców klas I-III B. Jasiówka Czwartek 12.45
Zajęcia logopedyczne P. Luboch Poniedziałek 0,1,6 lekcja,

Wtorek 0 lekcja Środa 6 lekcja

Pedagog M. Bareja -Szewczyk Poniedziałek 10.00-15.00

Wtorek 11.00-14.00

Czwartek 12.30-15.30

Biblioteka D. Kowalczyk Środa 8.00-11.00

Czwartek 10.35-14.30

Piątek 9.40-13.40

Zajęcia taneczne Wtorek 12.35-13.35
Basen kl. I-III Środa 14.00-17.00