Kadra Pedagogiczna

LP

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Zofia Kotońska

Dyrektor szkoły

2.

Małgorzata Romanowicz

Matematyka

3.

Ewa Horoszkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III

4.

Danuta Małysiak

Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I

5

Mirosława Woźniak

J. niemiecki , historia – wychowawca kl. VII

6.

Danuta Kowalczyk

Chemia , biblioteka

7.

Patrycja Ressel

Muzyka , plastyka

8.

Iwona Rudy

J. angielski – wychowawca kl. IV

9.

Natalia Warzecha

Logopeda ,pedagog

10

Justyna Szemainda

Przyroda

11.

Łukasz Jurek

Informatyka, technika – wychowawca kl. V

12

Grażyna Kruszewska

Fizyka

13.

Tomasz Koralewski

Religia

14.

Andrzej Kłoś

Geografia

15,

Patrycja Luboch

Język polski

16.

Bartłomiej Jasiówka

Wychowanie fizyczne