Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Polskiej Nowej Wsi w roku szkolnym 2020/2021:

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko i nauczany przedmiot

1. mgr Zofia Kotońska dyrektor szkoły, historia
2. mgr Danuta Małysiak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I
3. mgr Ewa Horoszkiewicz edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II
4. mgr Violetta Rychlicka edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III
5. mgr Mirosława Woźniak historia, język niemiecki, wychowawca kl. IV
6. mgr Bartłomiej Jasiówka wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VI
7. mgr Patrycja Luboch język polski, WOS, logopeda, wychowawca kl. VII
8. mgr Łukasz Jurek informatyka, technika, wychowawca kl. VIII
9. mgr Krystyna Szatanik matematyka, chemia
10. mgr Katarzyna van der Steen język angielski
11. mgr Grażyna Kruszewska fizyka, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
12. mgr Justyna Szemainda przyroda, biologia
13. mgr Katarzyna Aleksandrowicz biblioteka
14. mgr Łukasz Ludwikowski muzyka
15. mgr Anita Jesse plastyka
16. mgr Teresa Wojciechowska religia
17. mgr Małgorzata Bareja-Szewczyk pedagog szkolny