Kadra Pedagogiczna

LP

Imię i nazwisko Stanowisko
1. Zofia Kotońska Dyrektor szkoły
2. Ewa Horoszkiewicz Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I
3. Danuta Małysiak Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. II
4. Violetta Rychricka Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III
5. Bartłomiej Jasiówka Wychowanie fizyczne – wychowawca kl. V
6. Iwona Rudy J. angielski
7. Łukasz Jurek Informatyka, technika – wychowawca kl. VII
8. Patrycja Luboch Język polski, logopedia – wychowawca kl. VI
9. Mirosława Woźniak J. niemiecki , historia
10. Małgorzata Romanowicz Matematyka
11. Justyna Szemainda Biologia
12. Grażyna Kruszewska Fizyka, geografia
13. Danuta Kowalczyk Chemia , biblioteka
14. Łukasz Ludwikowski Muzyka
15. Anita Jesse Plastyka
16. Joanna Grzesiak Pedagog
17. Teresa Wojciechowska Religia