Rada Rodziców

Współpraca z rodzicami należy już do tradycji naszej szkoły. 
W roku szkolnym 2020/2021 do składu Rady Rodziców należą Panie:

X

Rada Rodziców

Rada Rodziców:
Joanna Zyla – przewodnicząca
Alina Kuchczyńska – zastępca
Beata Kopeć – skarbnik

 

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW
BS BANK ROLNIKÓW
34 88980003 9001 0029 6490 0001
Z DOPISKIEM – (IMIĘ I NAZWISKO) DAROWIZNA