Rada Rodziców

Współpraca z rodzicami należy już do tradycji naszej szkoły. Każdego roku wybierana jest Rada Rodziców obecnie do jej składu należą Panie:

ZebranieSkład Rady Rodziców

Anna Cichecka –  przewodnicząca
Justyna Sulikowska – zastępca
Beata Kopeć – skarbnik

 

 

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

BS BANK ROLNIKÓW

34 88980003 9001 0029 6490 0001

Z DOPISKIEM – ( IMIĘ I NAZWISKO) DAROWIZNA