Szkolne Koło PCK

                                                          PCK_PNW

Mirosława Woźniak

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA

PCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. Organizacja pracy SK PCK w roku szk. 2017/2018

  wybór przewodniczącego SK PCK

 2. 16 października – Dzień Walki z Głodem – akcja charytatywna we współpracy z Opolskim Oddziałem Okręgowym PCK w Opolu – rozprowadzanie cegiełek

 3. 1 grudnia – Dzień Walki z AIDS – co wiemy o tej chorobie? – bądźmy tolerancyjni wobec innych i szanujmy ich prawa – gazetka tematyczna

 4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim i pedagogiem szkolnym– udział w akcjach charytatywnych: „Szlachetna paczka” – we współpracy z rodzicami – zbiórka zabawek, słodyczy, odzieży, książek oraz potrzebnych artykułów dla potrzebującej rodziny .

 1. Pomóż zwierzętom przetrwać zimę – akcja dokarmiania ptaków i zwierząt.

 2. Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia –propagowanie zasad zdrowego odżywiania się.

 3. Opieka nad apteczką szkolną. Przygotowanie apteczki na wycieczki szkolne.

Udzielanie pierwszej pomocy w razie potrzeby.

 1. Stała współpraca z Oddziałem Okręgowym PCK w Opolu – udział uczniów w akcjach niesienia pomocy potrzebującym podejmowanych przez OO PCK, w konkursach i olimpiadach PCK. – „Człowiek i jego środowisko”

 2. Udział uczniów w akcji „Gorączka złota”- zbieramy monety 1,2 i 5 groszowe. Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na cele pomocowe dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących.

 1. Gazetki tematyczne dot. udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, telefony alarmowe 112, 997, 998, itp., zdrowego stylu życia.

 2. Udział uczniów w konkursach organizowanych przez Opolski Oddział Okręgowy PCK w Opolu

Cele pracy Szkolnego Koła PCK:

 • uświadomienie uczniom konieczności niesienia pomocy potrzebującym,

 • wyrabianie u uczniów wrażliwości na krzywdę ludzką,

 • włączanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących,

 • zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nieszczęśliwych wypadkach,

 • propagowanie wśród uczniów zasad zdrowego odżywiania się,

 • włączenie uczniów do akcji dokarmiania zwierząt zimą,

 • wyrabianie u uczniów cechy dzielenia się z innymi tym co mam,

 • wyrabianie u uczniów dbałości o higienę osobistą,

 • zapoznanie uczniów z zasadami poszanowania praw człowieka,

 • zachowanie zasad bezpieczeństwa w szkole i boisku szkolnym – niebezpieczne miejsca na terenie szkoły

Spodziewane efekty pracy SK PCK:

W wyniku całorocznej pracy Szkolnego Koła PCK uczniowie:

 • zrozumieją konieczność niesienia pomocy potrzebującym,

 • będą potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w nieszczęśliwych wypadkach,

 • poznają zasady zdrowego odżywiania się i będą je stosować w swoich domach,

 • będą dokarmiać zwierzęta zimą,

 • dowiedzą się, dlaczego należy dbać o higienę osobistą.

 • staną się bardziej wrażliwi na krzywdę ludzką,

 • włączą się do akcji charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących,

 • poznają podstawowe zasady poszanowania praw człowieka.

Szkolne Koło PCK bardzo dziękuje wszystkim uczniom i ich rodzicom za bardzo aktywne włączenie się do akcji „Gorączka Złota” na „Największego zbieracza złota”.
Przypominamy, że zbieramy „złote monety”, tzn. 1gr, 2gri 5gr. A oto wyniki najaktywniejszych zbieraczy na dzień 17.11.2015 r.
 1. Skrok Filip   – 4,404 kg

2. Pruchnicka Paulina – 3,333 kg

3. Cichecki Alan – 3,240 kg

4. Golly Fabian – 1,643 kg

5. Lisek Marta – 0,885 kg

6. Kopeć Tomek – 0,821 kg

7. Bandrowska Wiktoria – 0,684 kg

8. Krawczyk Alek – 0,680 kg

10. Woś Kacper – 0,136 kg

11. Szemainda Jakub – 0,115 kg

Konkurs trwa do końca maja 2016 r.
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!
Zebrane monety dostarczamy do opiekunaSK PCK pani Mirosławy Woźniak lub do puszki PCK w sali nr 6.
PCK_PNW1
Szkolne Koło PCKbardzo dziękuje wszystkim uczniom, którzy bardzo aktywnie włączyli się do akcji PCK „Kampania Walki z Głodem”. Uczniowie dobrowolnie, najczęściej z własnego kieszonkowego, kupowali cegiełki PCK w cenie 2 zł każda.
A oto najhojniejsi z hojnych:
 1. Smarzlik Mateusz –35 cegiełek
 2. Lisek Marta – 15 cegiełek
 3. Krawczyk Alek – 10 cegiełek
 4. Rozkrut Szymon – 6 cegiełek
 5. Maleszyk Maciek – 5 cegiełek
Pozostali uczniowie nabywali po 2-3 cegiełki.
Wszystkim za szczodrość serdecznie dziękujemy
.Ostatnia szansa! Pozostało tylko 11 cegiełek,
a w sumie zakupiliśmy ich aż 139!
Dziękujemy!!!
PCK_PNW2
„Człowiek jest tyle wart, ile może podarować drugiemu”