SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMIrodzice pnw

 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. JANUSZA KORCZAKA

W POLSKIEJ NOWEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

 

 

LP.

DATA SPOTKANIA DZIEŃ TYGODNIA RODZAJ

SPOTKANIA

 

1. 12.09.2019 Czwartek godz.17.00 Spotkanie organizacyjne
2. 07.11.2019 Czwartek godz.17.00 wywiadówka
3. 19.12.2019 Czwartek godz.17.00 konsultacje
4. 30.01.2020 Czwartek godz.17.00 Wywiadówka,

Klasyfikacja

za I semestr

5. 19.03.2020 Czwartek godz.17.00 konsultacje
6. 28.05.2020 Czwartek godz.17.00 wywiadówka
7. 18.06.2020 Czwartek

Godz.14.30

Klasyfikacja całoroczna