Logopeda szkolny

LogopedaLogopedia zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem, troską o kulturę żywego słowa. Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy.

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie (2- 4 dzieci). Zajęcia logopedyczne w naszej szkole prowadzone są przez mgr Patrycję Luboch.

Cele pracy logopedycznej:

  1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
  2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej.
  3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy i ogólnego rozwoju dziecka.
  4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
  5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
  6. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
  7. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką.
  8. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących emisji i higieny głosu.
  9. Działania profilaktyczne.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zajęcia logopedyczne, gdzie dbanie o poprawną mowę i rozwój ucznia połączony jest z zabawą i duuuużą dawką uśmiechu :)

mgr Patrycja Luboch