Plan lekcji

Plany lekcji dla poszczególnych klas

UWAGA! Bieżące zmiany w planie (np. zastępstwa) są dostępne po zalogowaniu się na e-dziennik!

Logo-PNW

KLASA 1

Klasa 1


KLASA 2

Klasa 2


KLASA 3

Klasa 3


KLASA 4

Klasa 4


KLASA 6

Klasa 6


KLASA 7

Klasa 7


KLASA 8

Klasa 8