Dokumenty

Oświadczenia COVID-19

oświadczenia rodzica – COVID-19


 Procedury i konsultacje

Procedury konsultacji dla klas V, VI, VII

Oświadczenie potwierdzające wolę konsultacji

Harmonogram konsultacji dla klas V, VI, VII


Ogólne

 

ZGODY RODO

DEKLARACJA E-DZIENNIK – ZGODA RODO

WNIOSEK – JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

DEKLARACJA I REZYGNACJA – RELIGIA I ETYKA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – ZGODA RODO

DEKLARACJA MLEKO I OWOCE

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY

REKRUTACJA – ZGODA RODO

INFORMACJA RODZICÓW O DZIECKU