Podręczniki szkolne

Wykaz podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2020/21 w Publicznej Szkole Podstawowej
Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

Na podstawie art. 22ab ust. 1.2 Ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników zespół nauczycieli uczących w klasach I – III oraz IV – VIII informuje niniejszym, że dokonał wyboru następujących podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I-VIII:

KLASA I – zakupu dokonuje szkoła (oprócz podręczników wyszczególnionych na czerwono)

przedmiot tytuł autor wydawca
 

zajęcia zintegrowane

 

„Wielka przygoda”

E. Kacprzak, A. Ładzińska,

M. Ogrodowczyk,

G. Wójcicka,
K. Sawicka, E. Swoboda

 

Nowa Era

j. mniejszości niemiecki „ABC Deutsch neu 1” Reforma 2017.

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe dla klasy 1

Do zakupienia przez rodziców za pośrednictwem szkoły

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN
j. angielski „Hello Explorer część 1”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Heath,

R. Adland

Nowa Era
religia „Jesteśmy dziećmi Boga”

Do zakupienia przez rodziców

ks. M. Wilczek,

M. Baron,

E. Bem

Wydawnictwo
Św. Krzyża Opole

 

KLASA II – zakupu dokonuje szkoła (oprócz podręczników wyszczególnionych na czerwono)

przedmiot tytuł autor wydawca
 

zajęcia zintegrowane

 

„Elementarz odkrywców”

B. Stępień,

E. Hryszkiewicz,
J. Winiecka – Nowak

 

Nowa Era

 

j. mniejszości niemiecki

„ABC Deutsch neu 2” Reforma 2017.

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe dla klasy 2

Do zakupienia przez rodziców za pośrednictwem szkoły

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN
j. angielski „Hello Explorer część 2”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Heath,

R. Adland

Nowa Era
religia „Poznajemy naszego Boga” kl. II

Do zakupienia przez rodziców

ks. M. Wilczek,

E. Bem,

s. M. L. Pyrek AM

Wydawnictwo
Św. Krzyża Opole

 


 

KLASA III – zakupu dokonuje szkoła (oprócz podręczników wyszczególnionych na czerwono)

przedmiot tytuł autor wydawca
 

zajęcia zintegrowane

 

„Elementarz odkrywców”

B. Stępień,

E. Hryszkiewicz,
J. Winiecka – Nowak

 

Nowa Era

 

j. mniejszości niemiecki

„ABC Deutsch neu 3” Reforma 2017.

Podręcznik i materiały ćwiczeniowe dla klasy 3

Do zakupienia przez rodziców za pośrednictwem szkoły

M. Kozubska,

E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN
j. angielski „Hello Explorer część 3”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Heath,

R. Adland

Nowa Era
religia „Poznajemy Pana Jezusa” kl. III

Do zakupienia przez rodziców

ks. Marcin Wilczek,

Ewa Bem,

s. M. Leonia Pyrek AM

Wydawnictwo
Św. Krzyża Opole

 

KLASA IV – zakupu dokonuje szkoła (oprócz podręczników wyszczególnionych na czerwono)

przedmiot tytuł autor Wydawca
język polski „Jutro pójdę w świat”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 4 szkoły podstawowej H. Dobrowolska,

U. Dobrowolska

WSiP
j. angielski „Junior Explorer 4” podręcznik + zeszyt ćwiczeń J. Heath, M. Crawford,

M. Mrozik, K. Kłopska

Nowa Era
j. mniejszości niemiecki „Ich und du neu 4” Reforma 2017. Podręcznik i materiały ćwiczeniowe dla klasy 4

Do zakupienia przez rodziców za pośrednictwem szkoły

M. Kozubska, E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN
historia „Podróże w czasie” Historia 4. T. Małkowski GWO
matematyka „Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 4 część ½ + zeszyt ćwiczeń M. Braun, A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Nowa Era

(nowa edycja 2020/2022)

przyroda „Przyroda” M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawarz

Nowa Era

(nowa edycja 2020/2022)

muzyka „Lekcja muzyki 4” M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era
plastyka „Do dzieła 4” J. Lukas, K. Onak Nowa Era
religia „Zapowiedź zbawienia” klasa 4

Do zakupienia przez rodziców

ks. Marcin Wilczek,

M. Baron, ks. Z. Waskin

Wydawnictwo
Św. Krzyża Opole
technika „Jak to działa?” klasa 4 J. Jabłoński Nowa Era
informatyka „Lubię to” klasa 4 M. Kęska Nowa Era

 

KLASA VI – zakupu dokonuje szkoła (oprócz podręczników wyszczególnionych na czerwono)

przedmiot tytuł autor Wydawca
język polski „Nowe słowa na start!” klasa 6

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

praca zbiorowa

Nowa Era
j. angielski „Junior Explorer 6” podręcznik + zeszyt ćwiczeń J. Heath, M. Crawford,

M. Mrozik, K. Kłopska

Nowa Era
j. mniejszości niemiecki „Ich und du 6”

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Do zakupienia przez rodziców za pośrednictwem szkoły

M. Kozubska, E. Krawczyk,

L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN
historia „Wczoraj i dziś” klasa 6 G. Wojciechowski Nowa Era
matematyka „Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 6 część 1 i 2

+ zeszyt ćwiczeń z 2017 roku

M. Braun, A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Nowa Era
biologia „Puls życia 6” J. Stawarz Nowa Era
muzyka „Lekcja muzyki 6” M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era
plastyka „Do dzieła 6” J. Lukas, K. Onak Nowa Era
religia „Kościół wspólnotą zbawionych” klasa 6

Do zakupienia przez rodziców

ks. Marcin Wilczek,

M. Baron, ks. M. Ogiolda

Wydawnictwo
Św. Krzyża Opole
technika „Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej L. Łabęcki,

M. Łabęcka

Nowa Era
informatyka „Lubię to” klasa 6 M. Kęska Nowa Era
geografia „Planeta nowa” klasa 6 T. Rachwał, R. Malarz,

D. Szczypiński

Nowa Era

 

KLASA VII – zakupu dokonuje szkoła (oprócz podręczników wyszczególnionych na czerwono)

przedmiot tytuł autor Wydawca
język polski „Nowe słowa na start!” klasa 7

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęka,

J. Krzemińska, J. Kostrzewa, N. Bielawska

Nowa Era

(nowa edycja 2020-2022)

j. niemiecki „Deutschtour Fit 7” Nowa edycja 2020-2022

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

E. Kościelniak-Walewska Nowa Era

(nowa edycja 2020-2022)

j. angielski „Teen Explorer 7” podręcznik + zeszyt ćwiczeń A. Bandis, D. Shotton Nowa Era
j. mniejszości niemiecki „Weiter Deutsch extra 1” dla klasy 7

Do zakupienia przez rodziców za pośrednictwem szkoły

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło Wydawnictwo Szkolne PWN
historia „Podróże w czasie” klasa 7 T. Małkowski GWO
matematyka „Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 7

+ zeszyt ćwiczeń (nowa edycja)

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,

K. Wej, W. Babiański, E. Sznytkiewicz,

J. Janowicz

Nowa Era

(nowa edycja 2020-2022)

biologia „Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy 7 M. Jefimow Nowa Era
muzyka „Lekcja muzyki 7” M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era
plastyka „Do dzieła 7” M. Ipczyńska, N. Mrozowiak Nowa Era
religia „Droga wspólnoty zbawiony” klasa 7

Do zakupienia przez rodziców

M. Baron, ks. M. Ogiolda Wydawnictwo
Św. Krzyża Opole
informatyka „Lubię to” klasa 7 M. Kęska Nowa Era
geografia „Planeta nowa” klasa 7 R. Malarz, M. Szubert Nowa Era
fizyka „Spotkania z fizyką” klasa 7

Podręcznik + ćwiczenia

G. Francuz – Ornat,

T. Kulawik, M. Nawotny-Różańska

Nowa Era
chemia „Chemia Nowej Ery” klasa 7

podręcznik + zeszyt ćwiczeń (nowa edycja)

J. Kulawik, T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

(nowa edycja 2020-2022)


 

KLASA VIII – zakupu dokonuje szkoła (oprócz podręczników wyszczególnionych na czerwono)

przedmiot tytuł autor Wydawca
język polski „Nowe słowa na start!” klasa 8

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz, J. Kuchta, J. Kostrzewa, M. Ginter Nowa Era
wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro” I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska,

T. Maćkowski

Nowa Era
j. niemiecki „Meine Deutschtour 8” kontynuacja

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

E. Kościelniak-Walewska, M. Kosacka Nowa Era
j. angielski „Teen Explorer 8” podręcznik + zeszyt ćwiczeń A. Bandis, D. Shotton Nowa Era
j. mniejszości niemiecki „Weiter Deutsch extra 1” dla klasy 7

Uczniowie już posiadają podręcznik!

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło Wydawnictwo Szkolne PWN
historia „Wczoraj i dziś 8” J. Klaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak Nowa Era
matematyka „Matematyka z kluczem” Podręcznik dla klasy 8

+ zeszyt ćwiczeń

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska,

K. Wej, W. Babiański, E. Sznytkiewicz,

J. Janowicz

Nowa Era
biologia „Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy 8 B. Sgin, A. Boczarowski, M. Sektas Nowa Era
muzyka „Lekcja muzyki 8” M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era
plastyka „Do dzieła 8” J. Lukas, K. Onak Nowa Era
religia „Codzienność uczniów Jezusa-Zbawiciela”

Do zakupienia przez rodziców

M. Baron, ks. M. Ogiolda Wydawnictwo
Św. Krzyża Opole
informatyka „Lubię to” klasa 8 M. Kęska Nowa Era
geografia „Planeta nowa” klasa 8 R. Malarz, M. Szubert Nowa Era
fizyka „Spotkania z fizyką” klasa 8

Podręcznik + ćwiczenia

G. Francuz – Ornat,

T. Kulawik, M. Nawotny-Różańska

Nowa Era
chemia „Chemia Nowej Ery” klasa 8

podręcznik + zeszyt ćwiczeń (nowa edycja)

J. Kulawik, T. Kulawik,

M. Litwin

Nowa Era

(nowa edycja 2020-2022)