Podręczniki szkolne

Wykaz podręczników obowiązujących

   w roku szkolny 2018/19 w Publicznej Szkole Podstawowej

  1. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

                                                                      

KLASA I podręczniki – zakupu dokonuje szkoła– oprócz religii.

Kl.     

Tytuł    podręcznika

Autor podręcznika Wydawca
I Elementarz odkrywców Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka – Nowak Nowa Era
I „ABC Deutsch neu 1” Reforma 2017. Podręcznik i materiały ćwiczeniowe do kl. 1.

Do zakupienia przez rodziców

za pośrednictwem szkoły

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Wydawnictwo Szkolne PWN
I Hello Explorer część 1 + zeszyt ćwiczeń Jennifer Heath

Rebecca Adland

Nowa Era
I Jesteśmy dziećmi Boga

Do zakupienia przez rodziców

Ks Marcin Wilczek Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

KLASA II podręczniki- zakupu dokonuje szkoła -oprócz religii

Kl.     

Tytuł    podręcznika

Autor podręcznika Wydawca
II Elementarz odkrywców Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka – Nowak Nowa Era
II „ABC Deutsch neu 2” Reforma 2017. Podręcznik i materiały ćwiczeniowe do kl. 2

Do zakupienia przez rodziców

za pośrednictwem szkoły

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Wydawnictwo Szkolne PWN
II Hello Explorer część 2 + zeszyt ćwiczeń Jennifer Heath

Rebecca Adland

Nowa Era
II Poznajemy naszego Boga

Do zakupienia przez rodziców

Ks Marcin Wilczek Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

                       

KLASA IV podręcznikizakupu dokonuje szkoła -oprócz religii

IV NOWE Słowa na start! 4

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWE Słowa na start! 4

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz
praca zbiorowa

Nowa Era
IV Junior Explorer 4

(Podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

J. Heath, M. Crawford,

M. Mrozik, K. Kłopska

Nowa Era
IV „Ich und du neu 4” Reforma 2017. Podręcznik i materiały ćwiczeniowe do kl. 4.                  Do zakupienia przez rodziców za pośrednictwem szkoły M. Kozubska,  E. Krawczyk,                L. Zastąpiło Wydawnictwo Szkolne PWN  
IV Wczoraj i dziś. Kl.4

+ ćwiczenia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Tomasz Maćkowski

Nowa Era
IV Matematyka z kluczem Podręcznik dla klasy czwartej cz. 1/2 , zeszyt ćwiczeń M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska Nowa Era     (2017)

Reforma

IV Tajemnice przyrody. Kl.4

+ ćwiczenia

Maria Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era
IV Lekcja muzyki 4 Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era
IV Do dzieła.4 Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era
IV Zapowiedź  zbawienia.               Do zakupienia przez rodziców Maria Baron ks. Zbigniew Waskin Wydawnictwo Św. Krzyża Opole
IV Jak to działa? Kl.4 Janusz Jabłoński Nowa Era
IV Lubię to. Kl.4 Michał Kęska Nowa Era

                                                

KLASA V  podręcznikizakupu dokonuje szkoła –oprócz religii

V NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

NOWE Słowa na start! 5

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz
praca zbiorowa

Nowa Era
V Junior Explorer 5

(Podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

J. Heath, M. Crawford,

M. Mrozik, K. Kłopska

Nowa Era
V „Ich und du neu 5” Reforma 2017. Podręcznik i materiały ćwiczeniowe do kl. 5

Do zakupienia przez rodziców za pośrednictwem szkoły

M. Kozubska,  E. Krawczyk,                L. Zastąpiło Wydawnictwo Szkolne PWN  
V Wczoraj i dziś. Kl.5 Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch Nowa Era
V Matematyka z kluczem Podręcznik dla klasy piątej cz. 1/2 , zeszyt ćwiczeń M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska Nowa Era     (2017)

Reforma

V Geografia „Planeta Nowa”

Podręcznik do geografii dla klasy V szkoły podstawowej

Roman Malarz

Mariusz Szubert

Nowa Era
V Puls życia Marian Sękras, Joanna Stawarz Nowa Era
V Lekcja muzyki 5 Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era
V Do dzieła.5 Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era
V Jezus Chrystus naszym Zbawicielem Maria Baron ks. Zbigniew Waskin Wydawnictwo Św. Krzyża Opole
V Jak to działa? Kl.5 Janusz Jabłoński Nowa Er
V Lubię to. Kl.5 Michał Kęska Nowa Era

    

KLASA VI podręczniki -zakupu dokonuje szkoła– oprócz religii

I Między nami 6 podręcznik i ćwiczenia A Łuczak,  A. Murdzek Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  M. Dobrowolska Sp. j.
VI Evolution  Plus 3

(podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Nick Beare Macmillan Polska .
VI Ich und du 6 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Do zakupienia przez  rodziców

M. Kozubska, E. Krawczyk,

L .Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN
VI My i historia Klasa VI

(tylko podręcznik )

W. Surdyk- Fertsch   

B. Szeweluk –Wyrwa

Wydawnictwo Szkolne PWN
VI Matematyka z kluczem Podręcznik dla klasy 6 ( nr. ew.157/4/2011/2016 )zeszyt ćwiczeń 6 z 2017 roku M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska Nowa Era
VI Tajemnice przyrody6. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk Nowa Era
VI Lekcja muzyki 6 Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era
VI Do dzieła 6 Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Era
VI Kościół wspólnota zbawionych

Do zakupienia przez  rodziców

Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin Św. Krzyża w Opolu
VI Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era  
VI Lubię to kl. 6 Michał Kęska Nowa Era  

       KLASA VIII podręczniki- zakupu dokonuje szkoła –oprócz religii

VIII NOWE Słowa na start! 8

Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter

Nowa Era
VIII Meine Deutschtour 8” Podręcznik i zeszyt ćwiczeń – kontynuacja

Drugi język obcy

Ewa Kościelniak – Walewska, Małgorzata Kosacka Nowa Era
VIII Wczoraj  i dziś 8

Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

(tylko podręcznik)

Jarosław Kłaczkow

Anna Łaszkiewicz

Stanisław Roszak

Nowa Era
VIII Język mniejszości narodowej – niemiecki

www.weiter Deutsch dla klasy VIII

Do zakupienia przez  rodziców za pośrednictwem szkoły

Sylwia Mróz Dwornikowska,

Katarzyna Szachowska

VIII J. angielski Teen Explorer 8 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) A. Bandis, D. Shotton Nowa Era
VIII Biologia “Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. + ćwiczenia Małgorzata Jefimow Nowa Era
VIII Geografia „Planeta Nowa”

Podręcznik do geografii dla klasy VIII szkoły podstawowej.

Roman Malarz

Mariusz Szubert

Nowa Era
VIII Matematyka z kluczem Podręcznik dla klasy VIII

Repetytorium przed egzaminem

M. Braun, A. Mańkowska,

M. Paszyńska, K. Wej, W.ojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Nowa Era

Reforma

VIII Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy VIII Szkoły Podstawowej + zeszyt ćwiczeń Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria Nowa Era
VIII Spotkania z fizyką.  Podręcznik dla klasy VIII Szkoły Podstawowej + ćwiczenia Francuz-Ornat Grażyna,Kulawik Teresa, Nowotny- Różańska Maria Nowa Era  
VIII Brak tytułu- do  zakupu od września Św. Krzyża w Opolu
VIII Lubię to 8 Michał Kęska Nowa Era  
VIII Dziś i jutro -wiedza o społeczeństwie Opracowanie zbiorowe Nowa Era  
VIII Żyję i działam bezpiecznie. Opracowanie zbiorowe Nowa Era