Statut Szkoły

STATUT

Aby zapoznać się ze Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowe Wsi KLIKNIJ TUTAJ.