Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Janusza Korczaka

ul. Lipowa 56 

Polska Nowa Wieś 

46-070 Komprachcice

   nr tel.  / fax:  77 4646215

e-mail: psppnw@gmail.com

www.psppnw.pl

NIP: 991 01 701 46

Dyrektor Szkoły: mgr Zofia Kotońska

Organ prowadzący: Urząd Gminy w Komprachcicach

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Opolu

DANE DO FAKTURY

nabywca:

Gmina Komprachcice

Ul. Kolejowa 3

46-070 Komprachcice

NIP 9910471296

 

odbiorca:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

46-070 Polska Nowa Wieś

ul. Lipowa 56

 (adres DOSTAWY dane ODBIORCY)