Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Janusza Korczaka

ul. Lipowa 56 

Polska Nowa Wieś 

46-070 Komprachcice

   nr tel.  / fax:  77 4646215

e-mail: psppnw@gmail.com

www.psppnw.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Zofia Kotońska

Organ prowadzący: Urząd Gminy w Komprachcicach

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Opolu