Jasełka 2019

Serdecznie zapraszamy

na uroczyste ,, Jasełka” o godz. 17 00
w dniu 19.12.2019 r.

w Kościele Parafialnym w Polskiej Nowej Wsi

Dyrektor, Rada Pedagogiczna
oraz uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. J. Korczaka w Polskiej Nowej Wsi