Projekt edukacyjny klasy I – przedstawienie z pacynkami

cof

21 maja 2018 roku uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali przedstawienie z udziałem pacynek, ptaków, wykonanych wcześniej na zajęciach plastycznych. Uczestnicy projektu ( grupa chłopców i dziewczynek) mieli miesiąc czasu na samodzielne przygotowanie scenariusza i wcielenie się w odpowiednie role. Dziewczynki podeszły do realizacji tego zadania bardzo odpowiedzialnie, co doprowadziło do powstania pięknego przedstawienia. Chłopcy zdecydowanie gorzej poradzili sobie z tym przedsięwzięciem. Drama jest taką metodą pedagogiczną, która dzięki odwoływaniu się do indywidualności każdej jednostki ludzkiej sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka. Wykorzystuje naturalną skłonność dziecka do naśladownictwa i zabawy, a także umiejętność życia fikcją literacką.