GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY KL. 3

bst

W poniedziałek 21 maja 2018r. odbył się Gminny Konkurs Matematyczny klas III. Do konkursu
przystąpiły trzy okoliczne szkoły z Wawelna, Domecka i Ochódz. Najlepsi uczniowie wyłonieni drogą
eliminacji szkolnych przystąpili do indywidualnego rozwiązywania zadań tekstowych o podwyższonym
stopniu trudności. Uczestnicy niezwykle wytrwale pracowali w wyznaczonym czasie pracy, tj. 60minut.
Jury konkursowe sprawdziło prace konkursowe pod względem poprawności obliczeń oraz udzielanych
odpowiedzi i ogłosiło wyniki.
I miejsce – Maksymilian Żurawski z Ochódz
II miejsce – Julia Strzępek z Domecka
III miejsce – Piotr Hornak z Ochódz
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Nagrody rzeczowe ufundowała PSP im. J. Korczaka w Polskiej
Nowej Wsi.