Obchody Dnia Patrona naszej szkoły – Janusza Korczaka

22 maja 2013 roku w związku z corocznymi obchodami Dnia Patrona naszej szkoły – Janusza Korczaka, klasy I – III pojechały do Biblioteki Miejskiej w Opolu. Uczniowie brali udział w zajęciach poświęconych działalności Janusza Korczaka na rzecz dzieci. Najpierw słuchali opowiadania pani bibliotekarki, następnie wykonywali zadania wykorzystując zdobytą wiedzę. Lekcja poświęcona naszemu patronowi bardzo podobała się uczniom oraz   poszerzyła i ugruntowała wiadomości o tym wielkim przyjacielu dzieci.