9 maja Dzień Europy

Z okazji Dnia Europy w naszej szkole odbyły się nastepujące imprezy:
– lekcje biblioteczne dla klas I – VI, majace na celu wprowadzenie podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich,
– w piatek 10 maja podsumowaniem obchodów był krótki apel przygotowany przez klasę IV oraz konkurs wiedzy europejskiej „Jeden z dziesięciu”, który wygrała Izabela Skrok z klasy IV.