W Bierkowicach

dig

We wtorek, 11 czerwca, uczniowie klas I i II byli w Skansenie w Bierkowicach na lekcji
muzealnej pt. „Gry i zabawy w zagrodzie śląskiej”. Przy pięknej pogodzie dzieci zostali
zaznajomieni z grami i zabawami swoich dziadków. Zabawy realizowane na tej lekcji miały
charakter ruchowy, z wykorzystaniem zabawek stylizowanych na zabytkowe. Zajęcia te
bardzo podobały się dzieciom.

mgr Danuta Małysiak