Ucząc się, pomagamy!

dav

7 maja uczniowie klasy VI stanęli przed kolejnym wyzwaniem – praca klasowa. Znów trzeba będzie napisać opowiadanie, a może rozprawkę? A do jakich lektur się odwołać? Tym razem nasza polonistka postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym. Uczniowie w ramach pracy klasowej pisali listy do chorych dzieci, które bardzo lubią otrzymywać przesyłki. Profile takich dzieci można znaleźć na stronie marzycielskapoczta.pl. Szóstoklasiści sami wybrali sobie dzieci, do których chcą napisać list, biorąc pod uwagę na przykład wspólne zainteresowania. Listy zostały sprawdzone, ocenione, ale przede wszystkim zostaną wysłane do adresatów. To była nie tylko lekcja języka polskiego, ale przede wszystkim lekcja empatii, współczucia, to także chwila na refleksję nad tym, co sami posiadamy i jak niewiele czasem trzeba, by móc być szczęśliwym.
Uczniowie już z niecierpliwością czekają na odpowiedzi na swoje listy, a kto wie, być może dzięki tej lekcji zawiążą się dłuższe znajomości?

mgr Patrycja Luboch