Konferencja pedagogiczna pt. „Dorosły w świecie praw dziecka”

W środę, 24 kwietnia 2013 roku odbyła się konferencja pedagogiczna pt. „Dorosły w świecie praw dziecka” zorganizowana przez naszą szkołę we współpracy ze Stowarzyszeniem Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu oraz Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu. Podczas 3-godzinnego spotkania prelegenci przedstawili swoje działania i inspiracje wiążące się z sylwetką patrona naszej szkoły, Janusza Korczaka. Konferencja była częścią realizowanej w naszej placówce innowacji pedagogicznej pn. „Uśmiech dziecka uśmiechem świata – nauczanie o prawach dziecka w kontekście myśli Janusza Korczaka”. Fotorelacja ze spotkania poniżej:

http://www.pedagogiczna.pl/index.php/402-dorosly-w-swiecie-praw-dziecka