Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

9 maja 2019 śmiałkowie z klas IV, V, VI i VIII zmierzyli się z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ‚Forget-Me-Not’.

Zadania konkurse opracowane zostały na podstawie uprzednio przygotowanych materiałów składających się z krótkich opowiadań, sentencji w języku angielskim oraz tekstów piosenek, dzięki czemu przygotowanie do konkursu nie wymagało żmudnej powtórki słówek i gramatyki.
Uczniowie weszli do sali nieco zestresowani, ale najwidoczniej przygotowani byli bardzo dobrze, ponieważ po zapoznaniu się z arkuszem zadań poziom stresu widocznie zmalał. Większość uczniów zakończyła pracę przed upływem wyznaczonego czasu, co także potwierdza, że angielski im nie straszny.
Gratulujemy uczniom odwagi i mamy nadzieję, że przygotowania i sam konkurs pozwolą im przede wszystkim zapamiętać słowa Jordana Petersona będące mottem tegorocznego konkursu: „Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today” – „Porównuj siebie z tym, kim byłeś wczoraj, a nie z tym, kim ktoś inny jest dzisiaj”.
mgr Iwona Rudy