Konkurs ładnego pisania

Ladneczytanie1_PNW (4)

Ładnie napisane

W czwartek, 26 listopada 2015 roku, w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Komprachcicach miało miejsce rozdanie nagród w Międzygminnym Konkursie Ładnego

Pisania, organizowanym przez bibliotekę oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza

Korczaka w Polskiej Nowej Wsi.

W bieżącym roku szkolnym odbyła się już czwarta edycja tego konkursu, pierwszy raz

na poziomie międzygminnym. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy

Komprachcice, Pan Leonard Pietruszka. Uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie napisać

wypracowanie na jeden z trzech tematów związanych z pojęciem autorytetu. Mogli odnieść

się do osób godnych naśladowania lub do książek, które podpowiadają im, jak żyć.

Ocenie niezależnego jury w składzie Anna Białoskórska (kierownik Zespołu Obsługi

Placówek Oświatowych w Komprachcicach), Barbara Langner (Gminna Biblioteka Publiczna

w Komprachcicach) oraz Barbara Pająk (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu)

podlegało kryterium treści oraz estetyka prac wpływających na konkurs. Przyznano 4

wyróżnienia oraz 5 głównych nagród. Poniżej lista tegorocznych laureatów:

 Filip Skrok (PSP im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi) – I miejsce

 Olga Aleksandrowicz (PSP Wawelno) i Aleksander Krawczyk (PSP im.

Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi) – II miejsce

 Natalia Gogolok (PSP Domecko) i Magdalena Gozdek (PSSP Ochodze) – III

miejsce

 Wyróżnienia: Filip Janusz (PSP Chmielowice), Jakub Janusz (PSP

Chmielowice), Aleksandra Tomaszewska (PSP Wawelno), Paulina Wotzka

(Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach).

Uczniowie starszych klas szkół podstawowych w swoich przemyśleniach wskazywali

przede wszystkim na autorytet rodziców, ale także babci czy niepełnosprawnego sąsiada.

Wśród inspirujących lektur nie zabrakło klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej, czyli

„Ani z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery oraz „W pustyni i w puszczy” Henryka

Nagrody rzeczowe zakupiono dzięki finansowemu wsparciu Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Komprachcicach, a książkowe ufundował współorganizator konkursu –

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach. Konkurs po raz czwarty koordynowała