Mądra szkoła czyta dzieciom

Od września 2017 r. uczniowie klas I i III uczestniczą w programie „Mądra szkoła czyta dzieciom”, realizowanym przez Fundację ABCXXI w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Jej celem jest wprowadzenie codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.  Program zachęca do czytania i pokazuje, że książka może być przygodą, inspiracją do zabawy, skarbnicą wiedzy, pomocą w rozwiązywaniu problemów, sposobem na poszerzanie horyzontów myśli. Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Szkoły, które wprowadziły codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli, zaobserwowały wśród uczniów: lepsze rozumienie tekstów i poleceń łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych lepszą zdolność koncentracji skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego wzrost motywacji do działania i nauki  poprawę relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek mniej zachowań aspołecznych.