Czy znasz tych uczniów?

Oto parę prac naszych uczniów, którzy w ramach zajęć na odległość wykonali zadania z grafiki komputerowej, którego celem było narysowanie własnej twarzy.