Ciekawe zajęcia

Rzut dyskiem to jedna z najstarszych form rywalizacji olimpijskiej (jeszcze tej starożytnej).
Szczęście nasze, że szkoła posiada kilka dysków oraz, że nauczyciel od „sportu” potrafi przekazać umiejętności techniczne potrzebne do dobrego rzutu i jak się okazało całkiem niezłej zabawy. Będąc na etapie lekkoatletyki przedstawiamy rys historyczny Igrzysk Starożytnych.
Dzień pierwszy

Wszyscy zawodnicy uczestniczyli w obrzędach ku czci Zeusa i przysięgali wraz z ojcami i swym rodzeństwem, że będą walczyć uczciwie. Każdy składał przysięgę, że nie dopuści się żadnego oszustwa na zawodach, co potwierdzali drugą przysięgą, gwarantującą, że pilnie przykładali się do ćwiczeń przez poprzednie 9 miesięcy. Zaprzysięgani byli również sędziowie. Zawodników, którzy nie dotrzymywali przysięgi i walczyli nieuczciwie, piętnowano, karano grzywną i ku przestrodze innych stawiano im potępiające pomniki.

Dzień drugi

Rano rozgrywano wyścigi rydwanów, natomiast po południu rozgrywany był pentatlon, czyli pięciobój składający się z następujących konkurencji: bieg, skok w dal, rzut dyskiem i oszczepem oraz zapasy.

Dzień trzeci

O poranku ponownie składano ofiary Zeusowi (ze 150 wołów), natomiast po południu odbywały się biegi chłopców.

Dzień czwarty

W tym dniu rozgrywane były zawody, których celem było wykazanie się odwagą i wytrwałością – zapasy, boks, pankration, wyścigi w pełnym uzbrojeniu.

Dzień piąty

W ostatnim dniu zwycięzcy otrzymywali wieńce oliwne z gałęzi świętej oliwki, mieli także prawo do postawienia swego posągu w gaju Zeusa.

 

mgr Bartłomiej Jasiówka