Brawo! Zajęliśmy III miejsce w konkursie PCK pod hasłem „Gorączka Złota”

Od marca do czerwca Polski Czerwony Krzyż w ramach akcji „Gorączka Złota” zbiera fundusze na zorganizowanie wypoczynku letniego dla najuboższych dzieci. W tym czasie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Opolszczyzny uczniowie zbierali monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Uczniowie naszej szkoły zebrali 15,6 kg monet na kwotę 281,56 zł.

                   Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji!

Zapraszamy ponownie do udziału w akcji  „Gorączka Złota” w bieżącym roku szkolnym.