Janko Muzykant

Projekt realizowany był w ramach ogólnopolskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci z obszarów wiejskich. Polegał na zapoznaniu najmłodszych mieszkańców podopolskich miejscowości z przyczynami i skutkami wielokulturowości regionu oraz obyczajami jego mieszkańców, na poznawaniu symboli narodowych i lokalnych, a także na bezpośrednim spotkaniu z zabytkami Opola.

Uczestnicy projektu brali udział w wycieczkach, lekcjach muzealnych, spotkaniach studyjnych, zabawach i warsztatach aktywności twórczej. Realizowali zagadnienia związane z tematem bazowym podczas dwóch wypraw organizowanych przez twórców programu oraz na terenie szkoły, poprzez aktywne włączanie do swoich działań środowiska lokalnego (szkoła, rodzina). Projekt kończy się integracyjnym spotkaniem wszystkich jego uczestników, podczas którego uczniowie – poprzez konkurs wiedzy, wystawę prac i występy estradowe – prezentują zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

 

janko_pnw (1)

 

janko_pnw (2)

 

janko_pnw (4)

 

janko_pnw (5)