Zajęcia Plastyczne

Zajecia_plastyczne_pnw

Zajęcia prowadzi Danuta Małysiak

„Twórczość plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć”.

Stanisław Popek

Plastyka jest dziedziną, która stwarza możliwości rozwoju każdemu dziecku, dlatego też zajęcia kółka plastycznego adresowane są do wszystkich uczniów, których pasją jest sztuka i aktywność artystyczna. Nadrzędnym celem zajęć jest rozbudzenie przyjemności tworzenia, wrażliwości na formę i kolor, kształcenie wyobraźni poprzez spontaniczne, intuicyjne działania, a także rozwijanie zdolności młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym.

Zajecia_plastyczne_pnw2

Zajecia_plastyczne_pnw3