Rok szkolny 2014/2015

SZKLIWIMY SWOJE PRACE

W poniedziałek, 13 października, uczniowie klasy V wraz z wychowawcą wybrali się
do opolskiej pracowni „Żywioły”. Wzięli tam udział w zajęciach artystycznych, podczas których
poszkliwili kolorowymi szkliwami swoje prace z gliny, ulepione jeszcze w minionym roku szkolnym.
Ciekawe formy czeka teraz drugi wypał w piecu ceramicznym. I już wkrótce piątoklasiści będą mogli
podziwiać swoje pierwsze, kolorowe prace, stworzone własnoręcznie z gliny!

DSC05388

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU „FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII”

11 października 2014 roku zakończyliśmy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla klas
II – VI w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”. Odbyły się one w dwie
soboty września i jedną sobotę października według wybranej ścieżki edukacyjnej. Tematem
przewodnim był „Las i jego mieszkańcy”. Nauczycielki – Violetta Rychlicka i Danuta
Małysiak poprzez nowoczesne metody i środki nauczania starały się zaciekawić uczniów
daną dziedziną nauki i zachęcić ich do pogłębiania własnej wiedzy. Zajęcia odbywały
się w szkole i poza nią. W szkole oglądały filmy, uczyły się piosenki, rozwiązywały
quizy, robiły makietę z materiałów leśnych czy jogurt z jagodami i malinami. Podczas
zajęć w lesie uczestnicy projektu wyposażeni w lornetki, lupy, taśmę mierniczą, aparat
fotograficzny i dyktafon dokonywali różnorodnych obserwacji i wykonywali
określone zadania. Rozpoznawali rodzaje drzew, liści, owoców, nagrywali odgłosy lasu,
wykonywali obrazki na ziemi z materiałów przyrodniczych, brali udział w rzucie szyszką
do celu oraz dokonywali pomiarów obwodów drzew i odległości pomiędzy nimi. Dzieci starsze
obserwowały także krajobraz lasu z ambony. Ku naszemu zdziwieniu w drodze powrotnej
uczniowie zebrali mnóstwo grzybów. Największym zaskoczeniem był grzyb „olbrzym”,
którego znalazła Izabela Skrok. Po powrocie do szkoły dzieci wykonały plakaty o lesie.

IMG_3988

 

 

 

 

 

WIZYTA NA UNIWERSYTECIE

W poniedziałek, 22 września, uczniowie klasy V wraz z przedstawicielami samorządów
klasowych z klasy IV oraz VI wzięli udział w zajęciach na Uniwersytecie Opolskim,
zorganizowanych w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”. Dzieci wysłuchały
ciekawych wykładów, m. in. z geologii oraz na temat historii motoryzacji. Wzięły też udział
w zajęciach z historii, fizyki i cieszących się największym zainteresowaniem – ćwiczeniach
laboratoryjnych z chemii. Wyjazd okazał się bardzo twórczy i pokazał, jak ciekawe może być
zdobywanie nowej wiedzy.

DSC05365