WAŻNE! Procedury i oświadczenie

Prosimy o zapoznanie się z procedurami funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19. Aby przeczytać dokument, kliknij PROCEDURY COVID-19

Jednocześnie informujemy, że każdy z rodziców/opiekunów prawnych zobowiązany jest do wypełnienia poniższego oświadczenia:
oświadczenia rodzica – COVID-19

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć do szkoły w dniu 31 sierpnia 2020 (podczas spotkania rodziców).