Szkolne Koło PCK

Od wielu lat w naszej szkole działa Szkolne Koło PCK, którego opiekunem jest p. Mirosława Woźniak. Uczniowie klas IV-VI co roku uiszczają składkę członkowską, od zeszłego roku  w wysokości 2,50 zł., by móc potwierdzić swoją przynależność do  SK PCK.Nasze koło ściśle współpracuje z Oddziałem Rejonowym  PCK w Opolu i w swoim planie pracy uwzględnia zadania postawione przez OR PCK.W 2013 roku obchodziliśy Jubileusz  55- lecia  Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.Z tej okazji w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczysta Wojewódzka Akademia, podczas której  uhonorowano  najbardziej zaangażowanych dawców krwi , propagatorów tej idei oraz wiele innych osób, które swoim sercem i pracą przyczyniają się do krzewienia idei czerwonokrzyskich.        Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża opiekun naszego                               SK PCK  Mirosława Woźniak została wyróżniona Odznaką Honorową PCK III stopnia. Co roku włączamy się do różnych akcji charytatywnych , np.:Od 16 października nasi uczniowie i pracownicy biorą udział  w ogólnopolskiej  akcji „Walki z głodem”.  Dochód z tej akcji jest przeznaczony jest na dożywianie dzieci w szkole. Od 1 marca włączmy się do konkursu „ Na największego zbieracz złota”- zbieramy monety 1-, 2-, i 5- groszowe. Dochód z tej akcji jest przeznaczony na działania pomocowe dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Naszym największym sukcesem jest zajęcie 3. miejsca w województwie opolskim w tej akcji.Wspólnie z Samorządem Uczniowskim włączaliśmy  się do akcji „I ty możesz zostać Mikołajem”- pomoc dzieciom z Domu Dziecka  oraz do akcji pomocy pensjonariuszom Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Pępicach.Od dwóch lat z wielkim zapałem uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „SZLACHETNA PACZKA”. Uaktywniamy w ten sposób środowisko dziecięco-młodzieżowe oraz rodziców i uwrażliwiamy ich na krzywdę drugiego człowieka. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie DZIĘKUJEMY!!!Corocznie uczniowie biorą udział w konkursie PCK pod hasłem „Człowiek i jego Środowisko”  i organizują na terenie szkoły obchody Światowego Dnia Zdrowia, promując zasady zdrowego odżywiania się. Klasa szósta przy współpracy rodziców wykonała zdrowe, pełne witamin kanapki,  którymi poczęstowała wszystkich uczniów i pracowników szkoły.Jesteśmy dumni ze swojej działalności, która daje nam dużo satysfakcji z tego , że pomagamy innym, bardziej potrzebującym.  Z  czerwonokrzyskim pozdrowieniem

Szkolne Koło  PCK