Misja szkoły

,,Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie w rozwoju dzieciom,

aby stały się tym kim mogą…”

  J. Korczak

 

                   Nasza szkoła istnieje od przeszło stu lat i to właśnie w niej zdobywało swoją wiedzę wiele pokoleń mieszkańców naszego regionu. Mamy swoje wieloletnie tradycje i   wyjątkową  atmosferę.

 Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w której najwyższym dobrem jest uczeń. Uczymy go postawy wzajemnego szacunku oraz kierowania się w życiu takimi wartościami jak: dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność.

Naszym celem jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności sprzyjające dalszej nauce. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu umożliwiając naszym uczniom naukę języków obcych oraz korzystanie z internetu. Bardzo dobrze wykształcona kadra nauczycielska doskonale przygotowuje naszych wychowanków do samodzielnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.

W naszej szkole troszczymy się o każde dziecko i udzielamy mu takiej pomocy, która zapewni maksymalny rozwój jego osobowości.

 

* * *