2012 Rokiem Janusza Korczaka

Dobre praktyki – Korczak – patron, wychowawca, człowiek

– inspiracją do działania.

W 2009 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi przyjęła imię pedagoga człowiek, który ukochał dzieci – Janusza Korczaka. Uroczystość nadania  imienia poprzedziło wiele przygotowań, jakie  prowadziliśmy wśród uczniów, rodziców i  społeczności lokalnej. Nasze działania zakończyły się sukcesem.

Postać i działalność Janusza Korczaka niosły ze sobą wielką odpowiedzialność i motywację do coraz wszechstronniejszego poznawania jego życia, myśli i pracy. Co roku obchodziliśmy Dzień Patrona. Odbywały się w tym czasie warsztaty, konkursy plastyczne, muzyczne, o prawach dziecka, przedstawienia teatralne, w których uczniowie poznawali życie, myśl i utwory tego wielkiego pedagoga.

Ten rok szkolny był dla naszej szkoły szczególny. Uchwałą Sejmu RP z dnia 16.09 .2011 ustanowiono rok 2012 Rokiem Janusz Korczaka naszego patrona. W planie pracy szkoły przewidziano wiele działań związanych z tą rocznicą.

My zaczęliśmy od najmłodszych:

26.04 2012 r. , uczniowie klas I, II i III wraz z opiekunami, panią Violettą Rychlicką, Danutą Małysiak oraz Ewą Horoszkiewicz , skorzystali z zaproszenia Naukowego Koła Pedagogów Uniwersytetu Opolskiego i wzięli udział w Dniu Korczakowskim. Studenci przygotowali wiele atrakcji, między innymi quiz wiedzy o królu Maciusiu I i spektakl pt. „Z Maciusiem przez życie”. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Król Maciuś I widziany oczami dziecka” przyniosło kolejną miłą niespodziankę: I  miejsce zajęła Paulina Ptaszek, uczennica klasy III, zaś II miejsce – Filip Skrok z klasy II. Szkoła zdobyła również trzy wyróżnienia.

Uczniowie klasy IV, V, VI pod kierunkiem polonistki Ewy Pawlety przy szczególnej współpracy  Marzeny Biedroń oraz pozostałych nauczycieli zorganizowali i uczestniczyli w następujących imprezach dotyczących obchodów Roku Korczakowskiego.

27.04.2012 r. odbyło się w szkole przedstawienie ukazujące myśl i sylwetkę Janusza Korczaka oraz życie codzienne w prowadzonym przez niego domu sierot. Jako inspiracja dla przedstawienia oraz wystawy prac plastycznych, posłużyła książka Iwony Chmielewskiej pt. „Pamiętnik Blumki”. Oprawę spektaklu stanowiła ciekawa prezentacja multimedialna, muzyka oraz gra światła i ciemności. Występ spotkał się z dużym zainteresowaniem wszystkich klas.

25.05.2012r. szkolna delegacja z panią dyrektor Zofią Kotońską na czele wzięła udział w konferencji pod nazwą „Nie ma dzieci – są ludzie”, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Uczniowie klasy V, Łucja Orłowska i Daniel Skrok,  przedstawili krótką prezentację na temat historii praw dziecka. Konferencja połączona była z uroczystym wręczeniem mandatów posłom na XVIII już sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży przez wojewodę opolskiego, pana Ryszarda Wilczyńskiego,  i Opolskiego Kuratora Oświaty, panią Halinę Bilik. Konferencję zakończyło symboliczne wypuszczenie balonów do nieba.

30.05.2012r. wyjazd do Warszawy: ze spektaklu ,,Pamiętnik Blumki” przygotowano  prezentację multimedialną, którą  uzupełniał opis działań szkolnego pedagoga Edyty Jurek zgłoszono do ogólnopolskiego konkursu „Samorząd na medal Janusza Korczaka”. Konkurs organizuje PSP nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. W tegorocznej, piątej już edycji konkursu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi zajęła I miejsce. Uroczysta gala połączona z wręczeniem dyplomów i nagród odbyła się  w Warszawie w Muzeum Woli. Szkołę reprezentowała delegacja w składzie Ewa Pawleta oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Justyna Hyla i odtwórca roli Korczaka, Dawid Smarzlik.

01.06.2012r. w  Dniu  Dziecka miały miejsce  obchody Dnia Patrona, koordynowane przez panią Danutę Kowalczyk, nauczyciela przyrody i bibliotekarza. W części oficjalnej usłyszeliśmy wypowiedzi uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a nawet samego króla Maciusia I, dotyczące sylwetki Janusza Korczaka, praw dziecka i Orderu Uśmiechu. Później odbyły się warsztaty tematyczne w 3 grupach: plastyczne, językowe i taneczne .

27.06.2012r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach Pani dyrektor Zofia Kotońska we współpracy ze Starostą Opolskim gościła szkoły podstawowe powiatu opolskiego, które noszą imię Janusza Korczaka i szkoły z terenu gminy Komprachcice . Spotkaliśmy się na I Integracyjnym Spotkaniu Korczakowskim. Pomysłodawcami imprezy były panie Marzena Biedroń i Ewa Pawleta. Uczniowie klasy V i VI zaprezentowali przed szerszym audytorium kwietniowy spektakl pt. „Pamiętnik Blumki”, po którym odbył się integracyjny konkurs związany z tematyką praw dziecka. Przedstawiciele różnych szkół współpracowali w obrębie danej drużyny, wszyscy mogli więc poczuć się zwycięzcami. Atrakcyjne nagrody w konkursie ufundował Starosta Opolski. Kolejne takie spotkanie zaplanowane jest na maj 2013 roku.

17-18 .09. 2012 r. tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, uczennice klasy VI, Marta Holek i Julia Krum, wzięły udział w I Ogólnopolskim Zlocie Szkół Korczakowskich zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Uczniowie na warsztatach plastycznych stworzyli model medalu im. Janusza Korczaka, który ma być przyznawany ludziom bezinteresownie zaangażowanym w pomoc dzieciom. Punktem kulminacyjnym spotkania był „Marsz jedności szkół noszących imię Janusza Korczaka”, który przeszedł ulicami miasta pod Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Uroczysty i kolorowy pochód na czele orkiestry zgromadził ponad 350 osób.

29.09.2012r.  przedstawicielki redakcji szkolnej gazetki „Koniczynka” ,wzięły udział w XV konferencji korczakowskiej „Ku dorosłości”, którą zorganizowano w nowo otwartym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Patronat nad konferencją objęła Pani Prezydentowa Anna Komorowska i obecny na spotkaniu Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. W trakcie konferencji wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Mały Przegląd – reaktywacja”. Szkoła z Polskiej Nowej Wsi zajęła I miejsce w kategorii klas IV-VI.  Atrakcją spotkania była ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu zasłużonej działaczce opozycyjnej, osobie kochającej dzieci Henryce Krzywonos-Strycharskiej. Zwieńczeniem konferencji była prapremiera musicalu „Korczak” w reżyserii Roberto Skolmowskiego.

Od dwóch lat w szkole wydawana jest gazetka „Koniczynka”, która została w 2011roku   nagrodzona w czwartym konkursie „Samorząd na medal Janusza Korczaka”, zajmując III miejsce. Trzon redakcji stanowią uczennice klasy VI: Kinga Cichoń, Emilia Golec, Marta Holek, Justyna Hyla i Julia Krum oraz dziewczynka z klasy V, Natalia Golec. Sukcesy „Koniczynki” poszerzyły grono współpracowników redakcji. Pomysłodawcą  gazetki jest pani Ewa Pawleta. Archiwalne i bieżące numery gazetki dostępne są  na stronie internetowej szkoły.

Pośredni związek z patronem szkoły, poprzez  rozwijanie wrażliwości społecznej uczniów, mają  działania szkolnego klubu wolontariatu. Działa on pod patronatem Samorządu Uczniowskiego i szkolnego koła PCK. Zimą 2012 roku uczniowie i rodzice naszej placówki zbierali żywność dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. bł. Brata Alberta w Pępicach koło Brzegu przybory szkolne dla Domu Dziecka w Chmielowicach i dla Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjno Korekcyjnego dla dzieci niewidzących i niesłyszących w miejscowości Wygoda  na  Ukrainie.

W roku szkolnym 2012/13  realizujemy  innowację pedagogiczną w nauczaniu języka polskiego, plastyki oraz muzyki w klasach IV-VI pod nazwą „Uśmiech dziecka uśmiechem świata – nauczanie o prawach dziecka w kontekście myśli Janusza Korczaka”. Innowację opracowały Ewa Pawleta i Marzena Biedroń. Podsumowaniem pierwszego semestru działań innowacyjnych była wystawa „Afryka oczami dziecka…”. Wernisaż dla uczniów klas IV-VI oraz ich rodzin odbył się w poniedziałek, 26 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach. Wystawa stanowiła także tło podczas wręczenia nagród w Gminnym Konkursie Ładnego Pisania, którego pomysłodawcą była nasza szkoła. Uczniowie gminnych szkół pisali wyprawowania, w których odnosili się pośrednio lub bezpośrednio do idei prawa dziecka według Janusza Korczaka. Patronat nad Konkursem objął wójt gminy, Pan Paweł Smolarek. Podobną rangę w II semestrze mieć będą przedstawienie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru oraz wystawa o prawach dziecka i dostępie do edukacji, towarzysząca konferencji dla nauczycieli, zaplanowanej na kwiecień 2013 roku.

Przed końcem Roku Janusza Korczaka nasi uczniowie odnieśli jeszcze 2 zwycięstwa.

11.12.2012 r. delegacja w składzie Emilia Golec, Justyna Hyla i Paweł Hyla zajęła pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy „Śladami Korczaka 2012” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie. Konkurs skierowany był do uczniów klas VI i obejmował następujące zagadnienia: biografia i twórczość Starego Doktora, prawa dziecka według Korczaka, znajomość lektury „Król Maciuś Pierwszy” oraz prezentacja własnego plakatu dotyczącego postaci patrona.

Z kolei chłopcy klasy VI wykonali prezentację pod nazwą „Korczakowska idea samorządności w szkole XXI wieku”, która została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu dla Samorządów Szkolnych, organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kowali (woj. mazowieckie). Prezentacja zajęła III miejsce. Szóstoklasistów do konkursów przygotowała polonistka, Ewa Pawleta.

Nasza placówka jest małą szkołą, liczy 58 uczniów, ale jak widać na powyższych przykładach, można w niej robić wielkie rzeczy.

Opracowała: Ewa Pawleta