NOWE INFORMACJE Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że uroczystość roku szkolnego odbędzie się we wtorek 1 września 2020 roku.

Godz. 8:00 – msza święta w kościele parafialnym w Polskiej Nowej Wsi
Godz. 9:00 – rozpoczęcie uroczystości na terenie szkoły.

Do budynku szkoły mogą wejść jedynie uczniowie (bez rodziców lub opiekunów). Rodziców uczniów klasy I informujemy, że w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego (wejście do szkoły) może uczestniczyć wyłącznie jeden rodzic/opiekun każdego ucznia.

Uczniowie wchodzą do budynku szkoły przypisanym wejściem i udają się do klas według poniższego harmonogramu:
KLASA 1 – godz. 9:00, wejście C, sala gimnastyczna
KLASA 2 – godz. 9:00, wejście B, sala nr 12
KLASA 3 – godz. 9:02, wejście C, sala nr 3
KLASA 4 – godz. 9:02, wejście B, sala nr 11
KLASA 6 – godz. 9:00, wejście A, sala nr 6
KLASA 7 godz. 9:02, wejście A, sala nr 5
KLASA 8 – godz. 9:05, wejście A, sala nr 8