Lekcje otwarte

LEKCJE OTWARTE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANUSZA W POLSKIEJ NOWEJ WSI

ZAPRASZAMY RODZICÓW

L p

Rodzaj zajęć: tematyka

Imię i nazwisko nauczyciela

Osoba sprawująca nadzór

Data

Nr lekcji/

sala

Grupa badawcza

1.

  Wychowanie fizyczne

B. Jasiówka

Dyrektor

18.09.2017

7/1

kl. V/VII dz

2.

Język angielski

I. Rudy

Dyrektor

22.11.2017

2/5

kl. V

3.

Historia

M. Woźniak

Dyrektor

24.10.2017

2/6

kl. IV

4.

Zajęcia z pedagogiem

N. Warzecha

Dyrektor

08.12.2017

6/5a

kl. V

zajęcia kk

5.

Edukacja wczesnoszkolna

E. Horoszkiewicz

Dyrektor

26.03.2018

4/3

kl. III

6.

Edukacja wczesnoszkolna

D. Małysiak

Dyrektor

16.05.2018

3/4

kl. I

7.

Informatyka

Ł. Jurek

Dyrektor

17.01.2018

5/k

kl. III

8.

Matematyka

M. Romanowicz

Dyrektor

11.10.2017

4/8

kl. V

9.

Język niemiecki

M. Woźniak

Dyrektor

21.02.2018

3/6

kl. VII

10.

Biologia

J. Szemainda

Dyrektor

20.11.2017

4/8

kl. VII

11.

Muzyka

P. Ressel

Dyrektor

29.05.2018

5/6

kl. V

12.

Język polski

P. Luboch

Dyrektor

19.10.2017

2/5

kl. V

13.

Geografia

A.Kłoś

Dyrektor

12.04.2018

7/6

kl. VII

14.

Fizyka

G. Kruszewska

Dyrektor

27.04.2018

6/8

kl. VII

15.

Przyroda

J. Szemainda

Dyrektor

23.04.2018

6/8

kl. IV

16.

Chemia

D. Kowalczyk

Dyrektor

23.03.2018

3/8

kl. VII

17.

Nauka własnej kultury i historii

M. Woźniak

Dyrektor

08.05.2018

1/6

kl. V