REKRUTACJA 2014 /2015 …WAŻNE ZMIANY …!!!

W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty dotyczącymi przyjmowania dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015, zmieniły się zasady rekrutacji i dokumentacja z tym związana. Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica. Dzieci (kandydaci) spoza obwodu mogą zostać przyjęte do pierwszej klasy, na wolne miejsca pozostałe po przyjęciu dzieci z obwodu, po przejściu przez procedurę postępowania rekrutacyjnego. Rodzice kandydatów wypełniają wniosek oraz dołączają stosowne oświadczenia. Cała procedura jest opisana w ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015Rodzice kandydatów z obwodu szkoły składają: Zgłoszenie dziecka z obwodu w terminie 10 – 31 marca 2014r. Rodzice kandydatów spoza obwodu szkoły składają: Zgłoszenie dziecka spoza obwodu Wniosek musi być dostarczony wraz ze stosownymi oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie przynajmniej jednego z punktowanych kryteriów: Oświadczenie rodzeństwo, Oświadczenie praca ,oświadczenie przedszkole,   HARMONOGRAM Wszystkie  plik do pobrania również w dziale dokumenty.