Projekt

 

,,MISTRZOWIE KODOWANIA”

www.mistrzowiekodowania.pl

Fascynujący  ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII

http://snit.rcre.opolskie.pl/platforma/!pliki/prezentacja_projektu_fsnit.pdf