Podziękowanie

Wszystkim darczyńcom, uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz mieszkańcom Polskiej Nowej Wsi za dobre serce i okazane wsparcie dla rodziny Pani Iwony w ramach Szlachetnej Paczki składam serdeczne podziękowania.

Zebraliśmy kwotę 2.280, – zł na zakup 3 ton opału oraz spakowaliśmy 20 paczek z produktów przyniesionych do szkoły.

Jak powiedziała jedna z mam ,, dobro dane innym powraca”.

Dziękuję Wszystkim Serdecznie

Zofia Kotońska