Podziękowanie

Radzie Rodziców i wszystkim zaangażowanym w organizację Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach składam serdeczne podziękowania.

 Zofia Kotońska