Pakiet edukacyjny dla dzieci 6 i 7 letnich

Pakiet  dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich

w roku szkolnym 2012/2013

w Publicznej Szkole Podstawowej

 im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi

 ,,Celem pakietu jest rozwój dziecka zgodnie

 z jego możliwościami ,umiejętnościami i potrzebami’’

 

 

Pakiet edukacyjny obejmuje :

      dostosowanie programów nauczania do możliwości, umiejętności i potrzeb dzieci.

      indywidualizację procesu nauczania po dokonaniu diagnozy dzieci zgodnie z potrzebami.

      pomoc  psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i rodziców

      pomoc logopedyczną zgodnie z potrzebami

      możliwość uczestnictwa w programie z Europejskiego Funduszu Społecznego

 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie. Indywidualizacja procesu nauczania

 w klasach I-III ‘’.

       indywidualne rozmowy z rodzicami – analiza oczekiwań rodziców.

Ustalenie form współpracy zgodnie z oczekiwaniami mających na celu rozwój dziecka. 

Pakiet opiekuńczy :

      możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z potrzebami

Pakiet socjalny :

      organizacja wyżywienia w formie cateringu za odpłatnością ze strony rodziców lub nie odpłatnie po spełnieniu kryterium dochodowego 526,50 zł (nett)  na członka rodziny lub bezpłatne dożywianie zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r.

      stypendium socjalne po spełnieniu kryterium dochodowego 351,00 zł (netto)

      wyprawka szkolna (zakup podręczników)po spełnieniu kryterium dochodowego 351,00 zł (netto)

 program ,,Szklanka mleka’’ dofinansowana z Agencji Rynku Rolnego .