Opieka stomatologiczna

Szanowni Państwo w dniu 29 października 2019 r. Gmina Komprachcice podpisała porozumienie dot. opieki stomatologicznej dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice.

 

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego oraz korzystania z
gabinetu dentystycznego dla uczniów szkół podstawowych, tj.
Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku,

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach,
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi,

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) 29 października 2019 r. Gmina Komprachcice, reprezentowana przez wójta Gminy- Leonarda Pietruszkę zawarła Porozumienie z Panią Jolantą Jednaki prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Jolanta Jednaki, ul. Ks. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice (tzw. Podmiot Leczniczy). Porozumienie określa sposób organizacji świadczenia przez Podmiot leczniczy świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz korzystania z gabinetu dentystycznego, w którym świadczenia te będą wykonywane, na rzecz dzieci i młodzieży będącej uczniami w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice. Podmiot leczniczy zapewnia wykonywanie świadczeń z zakresu: 1) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, 2) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji; 3) współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół, dla których zawierane jest Porozumienie, w
zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów i młodzieży.

HARMONOGRAM GODZIN PRACY GABINETU DENTYSTYCZNEGO
Podmiot leczniczy: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Jolanta Jednaki, ul. Ks. B. Bilińskiego 2,
46-070 Komprachcice

Dostępność- dni- godziny uwagi Uczniowie ze szkół:
Poniedziałek – 8.00-13.00
Wtorek- 13.00-18.00
Środa- 8.00-13.00
Czwartek- 13.00- 18.00

Umawianie wizyt
pod nr telefonów:
77 46 47 379
513 283 810
796 162 311

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Komprachcicach
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie

Rodzice uczniów z ww. szkół w przypadku chęci korzystania z usług gabinetu
dentystycznego proszeni są o umawianie wizyt z wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr
telefonów:

77 46 47 379
513 283 810
796 162 311

Uwaga! Wizyta ucznia w gabinecie dentystycznym tylko pod opieką Rodzica.

Zasady i warunki korzystania ze świadczeń:
Korzystanie z usług gabinetu dentystycznego jest na zasadzie dobrowolności.
Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców.
Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Zakres świadczeń:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku
życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.
z2019
r., poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.