Lekcje Online

Przygotowane przez nauczycieli PSP im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi


 Informatyka

Ocenianie: Gotowe pliki wysyłamy na adres: bunlab.opole@gmail.com (Nazwa Pliku: GIMP_ramka_ Imię i nazwisko_klasa; Tytuł wiadomości e-mail: zadanie z Informatyki_GIMP_ramka)

23.03 – 27.03.2020

Klasa V i VI GIMP Ramka – grafika komputerowa

Klasa VII – HTML – Osadzanie grafiki