Konta uczniów do nauki na odległość

Każdy uczeń, który chce się zalogować do naszej platformy, musi posiadać Login oraz hasło, które przekaże mu jego wychowawca.

Jak się zalogować?

W przeglądarce wpisujemy www.google.pl.

Elerning1

Następnie logujemy się na konto ucznia.

Elerning2

Po wpisaniu Loginu wpisujemy hasło.

Elerning33

Gdy się zalogujemy, możemy wybrać Aplikację Classroom, w której uczeń znajdzie wszystkie potrzebne materiały do nauki.

Elerning4      Elerning5

Kolejną aplikacją, z której uczeń może korzystać, to Meet. Łatwy w użyciu wideokomunikator, dzięki któremu uczniowie będą mogli się spotykać w wirtualnej klasie. Aby użyć tej aplikacji, wykonujemy te same czynności, które opisaliśmy powyżej.

Elerning6

Aby dołączyć do wideokonferencji, należy uruchomić aplikację Meet i kliknąć „Rozpocznij spotkanie lub dołącz do spotkania”.

Elerning7

Następnie należy wpisać kod ustalony przez nauczyciela lub wychowawcę.

Elerning8

Uczniowie mogą wykorzystać tę aplikację do komunikacji między sobą. Wystarczy, że jeden uczeń Rozpocznie spotkanie wpisując kod np. Klasa3. Teraz gdy inni uczniowie wpiszą ten kod (Klasa3), będą mogli porozmawiać ze sobą.