Jubileusz szkoły – 2014 rok

Szanowni  Mieszkańcy Polskiej Nowej Wsi

Jubileusz szkoły jest okazją do powrotu myślami w przeszłość, przywołania zdarzeń i ludzi, którzy współtworzyli jej historię. Jest to  wspaniała okazja do refleksji,  wspomnień dotyczących losów osób związanych z nasza szkołą, przywołania w naszej  pamięci  Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości.

Z przyjemnością informujemy, że PSP im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi rozpoczęła przygotowania do obchodów 120- lecia naszej szkoły, które odbędą się w 2014 r.

W związku z tym Rada Pedagogiczna zwraca się z gorącą prośbą do: byłych i obecnych mieszkańców PNW, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów, oraz wszystkich jej przyjaciół i osób nam życzliwych o pomoc w organizacji tego jubileuszu, który będzie świętem nie tylko szkoły, ale całej naszej wsi i jej mieszkańców. Liczymy na to, że podzielą się Państwo z nami swoimi pamiątkami: zdjęciami, starymi zeszytami, klasówkami, dzienniczkami ucznia, świadectwami, dyplomami, laurkami i innymi rekwizytami z dawnej szkoły. Oczywiście gwarantujemy zwrot tych pamiątek, w nienaruszonym stanie,    po zakończeniu obchodów. Mile widziane będą również Państwa wspomnienia: opisany dzień codzienny ucznia, uroczystości szkolne, wydarzenia z życia szkoły czy klasy, jej działalność – po prostu życie ucznia, nauczyciela, pracownika naszej w szkoły przed laty. A może ktoś z Państwa pamięta jakieś wesołe śmieszne historie związane z uczniowskim życiem? Anegdoty, wspomnienia o Waszych dawnych nauczycielach, ich zwyczajach, sposobach postępowania będą również uzupełnieniem obrazu jak niegdyś, przed laty funkcjonowała nasza szkoła  i jaki chcemy stworzyć z okazji jej jubileuszu.

Z góry dziękujemy za chęć współpracy, życzliwość i zapraszamy do kontaktu z nami mailowego, listownego, telefonicznego lub osobistego.

Liczymy też, że uświetnicie Państwo swoją obecnością święto szkoły z okazji jej 120-lecia.