Apel do mieszkańców

SZANOWNI RODZICE! W związku z napływającymi do mnie informacjami od mieszkańców o przebywaniu na naszych obiektach rekreacyjno sportowo szkolnych grupach dzieci, młodzieży i prośbą o reakcję, zwracam się z ponowną prośbą i apelem do rodziców, prosząc o rozsądek. Na moją prośbę patrole zarówno Policji jak i Straży Miejskiej będą w sytuacjach skupisk młodzieży interweniowały, bo chyba nie trzeba przypominać dlaczego. DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE, MŁODZIEŻY! TYLKO KONSEKWENTNE PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD MOŻE MINIMALIZOWAĆ NIESTETY WCIĄŻ ROSNĄCE ZAGROŻENIE I WZMOCNIĆ NASZE BEZPIECZEŃSTWO. Dziękuję za wyrozumiałość i wszystkich pozdrawiam Leonard Pietruszka