[*] [*] [*]

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Wandy Wołczak
naszej wieloletniej Koleżanki,
którą wspominać będziemy
jako pogodną i zawsze uśmiechniętą
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie.